Самоврядування – один із головних принципів діяльності учнівської спільноти. Суть його полягає у реальній участі дітей в управлінні класу, школи.

Досвід багатьох років доказує, що саме учнівське самоврядування – це не лише самостійне вирішення різноманітних питань, а й самостійне виконання, проведення, планування різноманітних заходів, відповідальність за яких несуть самі лідери – учні.

Суттєвими рисами, якими наділені справжні лідери є: гнучкість, активність, ініціатива, дисципліна, добровільність, креативність, вихованість.

Наш час потребує лідерів нової формації, людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно, генерувати нові ідеї та приймати нестандартні рішення. Ось чому головне завдання школи – знайти і підтримати учнівську молодь, чия життєва позиція спрямована на активну участь у громадському житті.

Самоврядування школярів – необхідний компонент змісту сучасного виховання особистості.

Статут Учнівського самоврядування загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 м. Рожище

Учнівське самоврядування від імені учнів школи, висловлюючи суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини – учня та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення учнівського самоврядування в школі, прагнучи розвинути і зміцнити демократію в суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут – основний закон Учнівського самоврядування загальноосвітньої школи.

Розділ І. Загальні засади

Стаття 1. Учнівське самоврядування є добровільним об'єднанням учнів.

Стаття 2. Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей, створена людьми і для людей. Учнів є людьми.

Стаття 3. Метою учнівського самоврядування є формування в учнів почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

Стаття 4. Основною мовою спілкування в школі є державна мова – українська. Учнівське самоврядування дбає про запровадження мови у всіх сферах діяльності школи.

Стаття 5. Учнівське самоврядування сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Розділ ІІ. Права, свободи та обов'язки

Стаття 6. Усі учні школи є рівними у своїй гідності та правах.

Стаття 7. Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі, є недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоров'ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.

Стаття 8. Образою честі й гідності кожного, хто працює чи навчається в школі, є будь-які дії чи слова, що принижують честь, гідність іншої людини.

Стаття 9. Кожен учень має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей.

Стаття 10. Кожен учень має обов'язки перед суспільством та школою.

Учень зобов'язаний:

 • подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;
 • виконувати вимоги вчителів з підготовки до уроків;
 • дотримуватись норм та правил поведінки в школі.

Стаття 11. Учень має право, щоб урок закінчувався відразу після дзвінка на перерву.

Стаття 12. Учень має право на свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів та переконань.

Стаття 13. Кожен учень має право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. Ця інформація не повинна порушувати честь та гідність кожного, хто навчається чи працює в школі.

Стаття 14. Кожен учень має право обирати профіль навчання, факультативи та додаткові заняття, мистецькі гуртки, студії – на свій вибір.

Стаття 15. Кожному гарантується знати свої права і обов'язки.

Стаття 16. Кожен учень або працівник школи зобов'язаний неухильно додержуватися Статуту та законів Учнівського самоврядування школи.

Стаття 17. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Стаття 18. Учні мають право брати участь в управлінні справами Учнівського самоврядування школи, вільно обирати і бути обраними до органів Учнівського самоврядування школи, подати свою пропозицію, вимогу Голові Учнівського самоврядування школи.

Стаття 19. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.

Стаття 20. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

Стаття 21. Кожен учень школи має право брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя.

Розділ ІІІ. Вибори

Стаття 22. Кандидат в голови висувається як групою учнів, та і шляхом самоврядування.

Стаття 23. Голова обирається таємним голосуванням на перервах, до і після уроків у присутності директора школи.

Стаття 24. Вибори проводяться на початку навчального року.

Стаття 25. Днем виборів слід вважати другий вівторок вересня.

Стаття 26. Голова обирається простою більшістю голосів учнів класів школи шляхом таємного голосування.

Стаття 27. Право бути обраним має право бути кожен учень 9-11 класів.

Стаття 28. Офіційне оголошення результатів виборів Голови Учнівського самоврядування проводиться на наступний день після Виборів.

Стаття 29. Новообраний Голова Учнівського самоврядування вступає на пост з моменту обрання.

Розділ IV. Структура самоврядування школи

Стаття 30. Учнівське самоврядування відповідає структурі:

Структура учнівського самоврядування загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 м. РожищеСтруктура учнівського самоврядування загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 м. Рожище

Структура учнівського самоврядування класу Структура учнівського самоврядування класу

Стаття 31. Кожен класний колектив обирає голову учкому класу.

Стаття 32. Голова представляє інтереси свого класу і підпорядковується голові учкому школи.

Розділ V. Загальні учнівські збори школи

Стаття 33. Найвищим органом Учнівського самоврядування школи є Загальні учнівські збори школи.

Стаття 34. Загальні учнівські збори школи мають скликатися не рідше 2-х разів на рік.

Стаття 35. Загальні учнівські збори школи вирішують поточні важливі справи шкільного життя.

Розділ VI. Голова Учнівського самоврядування

Стаття 36. Голова є гарантом прав учнів, визначених законом.

Стаття 37. Голова призначає організаторів комітетів, а також безпосередньо коригує і спрямовує роботу.

Стаття 38. Голова співпрацює з дирекцією згідно Статуту.

Стаття 39. Голова може бути присутнім на засіданні Педагогічної Ради школи, виступати на захист учнів школи.

Стаття 40. Голова поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

Стаття 41. Голова складає таку присягу:

"Я, (ім'я та прізвище), волею учнів школи обраний Головою Учнівського самоврядування, заступаючи на цей пост, повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити учням та колективу школи, суворо дотримуватися Конституції України та Статуту школи, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати авторитет школи, охороняти права, свободи і законні інтереси учнів школи, гідно нести високе звання Голови Учнівського самоврядування, сумлінно виконувати свої обов'язки".

Стаття 42. Голова планує і веде збори та засідання учкому.

Стаття 43. Голова розподіляє завдання між членами учкому.

Стаття 44. Голова співпрацює з дирекцією школи.

Стаття 45. Голова виконує функцію зв'язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями і місцевою громадою.

Стаття 46. Голова відповідає за підготовку майбутніх керівників Учнівського самоврядування в школі.

Стаття 47. Голова виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Голови Учнівського самоврядування. Повноваження Голови Учнівського самоврядування припиняються достроково у разі відставки або випуску зі школи.

Розділ VII. Комітети

Обов’язки комітету захисту прав дитини:

 • пропагувати умови страхування серед школярів;
 • виховувати правову культуру за допомогою правової освіти;
 • ознайомлювати учнів з правовими документами;
 • захищати права та інтереси дітей;
 • допомагати в організації правових заходів;
 • участь в правових олімпіадах;
 • оформлення стенду "Юний правознавець".

Обов’язки організаторсько-господарського комітету:

 • закріплення за класами об’єктів шкільного подвір’я;
 • проведення у класах рейдів-перевірок зовнішнього вигляду учнів, стану підручників, шкільних меблів;
 • проведення рейду "Чистий клас";
 • організація проведення трудових десантів, операцій "Живи, книго";
 • проведення днів учнівського самоврядування;
 • організація утеплення вікон на зиму;
 • збір макулатури, металобрухту;
 • заключити договори між класними колективами та дирекцією школи про збереження шкільного майна;
 • рейди-перевірки збереження шкільного майна;
 • проведення дрібного ремонту у класі;
 • організація самообслуговування;
 • проведення трудових десантів.

Обов’язки членів комітету по роботі з молодшими школярами:

 • організувати шефську роботу з учнями 1-4 класів;
 • допомагати класоводам у підготовці і проведенні позакласних заходів, свят, конкурсів;
 • організувати вільний час учнів на перервах;
 • брати участь в роботі дитячої організації "Козацька республіка".

Обов’язки членів комітету дисципліни й порядку:

 • слідкувати за виконанням учнями статуту школи;
 • допомагати вчителю у вихованні свідомої дисципліни та дисциплінованості;
 • сприяти дотриманню правил для учнів;
 • організація чергування класів по школі, на вечорах;
 • організовувати роботу з учнями схильними до правопорушень;
 • заслуховувати учнів схильних до правопорушень, недисциплінованих на лінійках, засіданнях учкому;
 • вести боротьбу з пропусками уроків;
 • перевіряти санітарний стан класів.

Обов’язки членів комітету турботи та милосердя:

 • створювати загони милосердя по класах, координувати їх роботу, здійснювати заходи до Дня людей похилого віку, Дня інваліда, Дня захисту дітей;
 • організовувати акції милосердя, ярмарки "Дні корисних справ", піклуватись про людей похилого віку;
 • догляд за обелісками О. Степанюка, воїнам-інтернаціоналістам;
 • збір коштів у фонд Червоного Христа, Дитячий фонд.

Обов’язки комітету з питань спорту, туризму, здорового способу життя:

 • пропаганда здорового способу життя;
 • залучення учнів до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;
 • організація спортивних змагань та загальношкільних спортивно-оздоровчих заходів;
 • організація туристичних походів, екскурсій, змагань;
 • організація роботи спортивних секцій;
 • проводити спортивні ігри на перервах та після уроків.

Обов’язки членів комітету культури, відпочинку, дозвілля:

 • організовувати змістовне проведення вільного часу школярів під час перерв;
 • організовувати шефство учнів старших класів над молодшими;
 • допомагати вчителям в організації позакласних та позашкільних заходах;
 • залучати учнів школи до участі в гуртках, вечорів відпочинку, дискотек, шоу-програм;
 • організовувати учнів до перегляду кінофільмів, культпоходів на виставки, відвідування театрів, музеїв;
 • організовувати естетичне виховання учнів;
 • організовувати змістовний відпочинок учнів у позаурочний час.

Обов’язки комітету інформації:

 • допомагати у випуску шкільної газети по підсумках чергування (раз у два тижні);
 • інформувати учнів школи про визначні події шкільного життя через лінійки та збори;
 • ознайомлювати учнів школи, вчителів, батьків з планами роботи органів шкільного самоврядування;
 • для інформування учнів створити куточок органів учнівського самоврядування;
 • сприяти гласності роботи учнівського комітету;
 • інформувати на лінійках у шкільній газеті, зборах, про участь учнів школи у міських, районних, обласних заходах, конкурсах, виставках.

Обов’язки членів комітету з питань навчання:

 • організовують консультаційну допомогу невстигаючим учням з окремих предметів;
 • викликати невстигаючих на засідання учкому;
 • пропагувати книги та журнали по предметах;
 • організовувати предметні тематичні вечори;
 • проводити огляди зошитів і збереження підручників;
 • збирати і систематизувати матеріал-інформацію про стан успішності у кожному класі;
 • організовувати учнів до участі у предметних гуртках та тижнях.

Учнівський комітет

Законодавчий та виконавчий органи самоврядування (співпрацює з педагогічним колективом та батьківською радою)

 • Голова комітету з питань навчання.
 • Голова комітету по роботі з молодшими школярами, дитячою організацією "Козачата".
 • Голова комітету з дисципліни та порядку.
 • Голова комітету захисту прав дитини.
 • Голова комітету інформації.
 • Голова комітету з трудових справ, відпочинку, дозвілля.
 • Голова організаторсько-господарського комітету.
 • Голова комітету з питань спорту, туризму, здорового способу життя.
 • Комітет турботи та милосердя.

Пам'ятка черговому класу по школі

1. Діяльність учнівського колективу в школі організується на основі самоврядування з метою підвищення якості навчання, зміцнення свідомої дисципліни учнів, розвитку їх творчості, самодіяльності.

2. Черговий клас школи приступає до своїх обов'язків о 8 год., приймаючи від педагога пов'язки, зошити, робить відповідний запис у журналі.

3. Розставляє чергових учнів по постах, перевіряє наявність документації (зошитів обліку).

4. Контролює прихід сторонніх людей у школу, робить відповідні зауваження, з'ясовує причини їхнього приходу.

5. Веде облік спізнень учнів на уроки.

6. Стежить за дисципліною, порядком під час перерв, веде облік порушень у журналі чергового.

7. Протягом дня працює спільно з черговим учителем та адміністратором, інформує їх про виявлені порушення дисципліни та порядку, санітарного стану, режиму роботи школи.

8. Після закінчення кроків спільно з медичною сестрою здійснює рейд-огляд класів, виставляє оцінку за санітарний стан класів.

9. Наприкінці чергування звітує про чергування в школі:

 • ­підсумки чергування;
 • загальношкільні заходи;
 • санітарний стан;
 • відвідування.

Обов'язки чергових у класі

1. Чергові заступають попередніх чергових вранці перед початком уроків.

2. За 10-15 хвилин до початку уроку черговий учень провітрює клас, витирає дошку, приносить крейду.

3. Протягом робочого дня стежить за чистотою дошки, наявністю крейди.

4. Під час перерв між уроками провітрює клас, стежить за присутністю дітей під час перерви у класі, їхньою поведінкою в класі.

5. Після уроків прибирає приміщення класу: провітрює, витирає пил на вікнах, поличках, столах, шафах, підливає вазони, підмітає підлогу.

6. Після чергування закриває клас на ключ і наступного дня за 10-15 хвилин до початку першого уроку передає наступним черговим.

7. У разі невиконання черговими своїх обов'язків або відсутності в школі їхнє чергування переносять на наступний день.


Примірний перелік доручень у класі

 • Староста
 • Член учкому
 • Член групи милосердя
 • Організатор трудових справ
 • Культмасовик
 • Відповідальний за озеленення класу, квітникар
 • Член групи дисципліни і порядку
 • Організатор справ на допомогу навчанню
 • Організатор роботи із молодшими школярами
 • Кореспондент
 • Організатор туристичної роботи
 • Господарник
 • Відповідальні за операцію "Живи, книго!"
 • Бібліотекар
 • Члени зеленого патруля
 • Фізорг
 • Політінформатор
 • Член санітарного поста

Розділ VIII. Прикінцеві положення

Стаття 48. Статут набуває чинності з дня його прийняття.

Стаття 49. День прийняття Статуту Учнівського самоврядування є загальношкільним святом – Днем Статуту Учнівського самоврядування.

Розділ IX. Перехідні статті

Стаття 50. Учком коригує Статут Учнівського самоврядування для нинішніх та майбутніх поколінь учнів.

Стаття 51. Статут є дійсним, поки відповідає сучасній структурі школи.

Стаття 52. Статут затверджується правлінням учнівського самоврядування та директором школи.

Стаття 53. Всі статті Статуту стосуються кожного учня та працівника школи – без винятків.


Кiлькiсть переглядiв: 3909

Фотогалерея

Комунальний заклад загальної середньої освіти "Рожищенський ліцей №2"

вул. Драгоманова, 3,
45101, Волинська область, Луцький район, м. Рожище,
Україна

Cпеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України. Підтримуємо Українську Армію!

Дата останньої зміни 10 Березня 2023

Цей сайт безкоштовний!